จำหน่ายเครื่องวัดอุณหภูมิ

TER045 หัว วัดอุณหภูมิสแตนเลส แบบเข็ม แสดงผลทั้ง °C และ °F Cooking Oven Thermometer Stainless Steel Probe Thermometer Food Meat Gauge 0- 250°C

TER026 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล ระบบอินฟราเรด 32-43C

TPC002 เครื่องวัดอุณหภูมิ Temperature Controller PV SV Digits Display REX-C900FK02-M*AN

TMK010 เทอร์โมคัปเปิล สาย เครื่องวัดอุณหภูมิ 1250องศา 3m Cable Stainless Steel 150mm Probe K type Sensors High Temperature Thermocouple

TER022 เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรด มิเตอร์วัดอุณหภูมิอินฟาเรด Digital Infrared Thermometer-50 – 550 องศาเซลเซียส

SHS006 เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน เซนเซอร์วัดความชื้น soil humidity sensor Relay module

SHS005 เซนเซอร์ตรวจจับฝนตก 2ช่อง เซนเซอร์ฝนตก 2-Channel Digital Output Humidity Detection Sensor Relay Module

TIME008 เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล ตั้งเวลารดน้ำต้นไม้

PH031 เครื่องวัดค่ากรด ด่าง เครื่องวัดกรดด่าง มิเตอร์วัดค่ากรดด่าง พร้อมวัดอุณหภูมิ Digital pH Meter Tester Thermomete​r Temperatur​e (°C)

PH001pH Meter Tester Hydroponics